Tjänster

Jag skriver och tar mig an uppdrag som:

 • artiklar
 • reportage
 • webbtexter
 • kundcase
 • informationstexter
 • rapporter och populärversioner
 • verksamhetsberättelser
 • textredigering och revidering av material
 • handlingsplaner, policies och riktlinjer
 • nyhetsbrev
 • powerpointpresentationer
error: Content is protected !!