Referenser


“Karin Skoglund har regelbundet under ett par år arbetet som frilansjournalist för det statliga webbplatsen www.minoritet.se. Hon skriver i huvudsak artiklar men fotar också ibland. Hon besitter stor kunskap i ämnet, nationella minoriteter och minoritetsspråk, och levererar alltid i tid och är noggrann i sitt skrivande.
Karin kommer också med många egna initiativ och förslag på reportage.”

/Malin Andersson  Junkka
Redaktör minoritet.se


“Karin Skoglund har skrivit ett flertal reportage till oss om romsk inkludering. Karin är noggrann, flexibel och enkel att samarbeta med. Hennes texter är lättlästa, även för de som inte är insatta i ämnet. Hon har stor kunskap om det nationella minoritetsområdet vilket gör att hennes texter inom området är intressanta och relevanta för olika målgrupper.”

/Mirelle Gyllenbäck
Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm


error: Content is protected !!