CV

Arbetslivserfarenhet
• Frilansjournalist och skribent, Eget företag, 2015-
• Strateg för nationella minoriteters rättigheter,
Kansliet för mänskliga rättigheter, Stadsledningskontoret, Stockholms stad, 2015-2018
• Samordnare för nationella minoriteters rättigheter,
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, 2012-2015
• Samordnare för mänskliga rättigheter,
Jobbtorg Stockholm, Stockholms stad 2010-2012
• Gruppledare och Bitr. Sektionschef för verksamhet för nyanländas etablering,
Jobbtorg Stockholm, Stockholms stad, 2008-2010
• Projektsamordnare för verksamhet för arbetslösa akademiker,
Stadsledningskontoret, Stockholms stad, 2007-2008
• Jobbcoach för nyanlända,
Arbetsforum Vinsta, Stockholms stad, 2006-2007
• Projektledare för verksamhet för asylsökande och nyanlända,
Svensk Flyktinghjälp, Stockholm, 2004-2005
• SFI-utbildare, Humanus Utbildning, Lund, 2003-2004
• SFI-utbildare, Lernia AB, Malmö, 2001-2003

Utbildning-Journalistik, skrivande och foto

• Digital fotografi och bildbehandling, Södertörns högskola, 2018

• Photoshop, Sverigefinska folkhögskolan, 2017
• ”Skriv bättre i jobbet”, Poppius journalistskola, 2017
• Journalistisk, Tollare folkhögskola, Stockholm, 2014-2015
• Reportagekurs, Tollare Folkhögskola, Stockholm, 2014
• Skönlitterärt skrivande, Ölands Folkhögskola, 1997

Utbildning-Fil. Mag. Internationell Migration och Etniska Relationer
• Övriga ämnen: mänskliga rättigheter, migration, statsvetenskap, förvaltningsrätt, serbokroatiska, östeuropakunskap och praktisk filosofi, Malmö Högskola, 1999-2003
• Magisteruppsats: Tillämpningen av tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige och dess konsekvenser för integration.

Övriga kurser
• Kulturförståelse, integration och ledarskap, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, 2009
• Svenska som andraspråk, Lunds Universitet, 2004

Utbildning utomlands
• Transnationell Migration och Europeisk Migration, Sussex universitet, Storbritannien, 2003
• Kroatiska språket, Zagrebs Universitet, Kroatien, 1998-1999

error: Content is protected !!