Frilansjournalist Karin Skoglund

Jag är frilansjournalist och samhällsvetare med inriktning på mänskliga rättigheter.

Jag skriver artiklar och reportage ofta om nationella minoriteter på vitt skilda teman som språk, kultur, historia, delaktighet, hälsa, utbildning, men också om sociala frågor, arbetsmarknad, utbildning och äldreomsorg. Bland mina uppdragsgivare finns bland annat myndigheter: Länsstyrelsen Stockholm, Sametinget, Kulturrådet och tidskrifter: tidningen Vision och tidningen Omtanke. Då och då fotar jag till mina artiklar, oftast porträtt.

Jag har en Fil. Mag i Internationell Migration och Etniska relationer från Malmö Universitet och har studerat journalistisk och reportage på Tollare folkhögskola.

Tidigare har jag i många år arbetat med nationella minoriteters rättigheter, nyanlända och integration som strateg, chef, coach och lärare.

error: Content is protected !!