Frilansjournalist Karin Skoglund

Jag är frilansjournalist, skribent och samhällsvetare med lång erfarenhet av arbete med nationella minoriteters rättigheter och nyanländas etablering. Mina sakkunskaper finns inom områdena nationella minoriteter, nyanlända, social hållbarhet och mänskliga rättigheter inom offentlig sektor. Jag skriver gärna om dessa ämnen, men har också uppdrag inom andra områden. Jag skriver allt från artiklar och reportage till webbtexter och rapporter. Bland mina uppdragsgivare finns myndigheter, företag, tidskrifter och kundtidningar.

error: Content is protected !!